Titlar – bestämd eller obestämd form

Egentliga titlar placeras i obestämd form framför huvudordet:
general NN, doktor MM, agronom ÖÖ och verkställande direktör YY.

Till den här gruppen hör:
Akademiska titlar: filosofie magister, ekonom, professor, docent, merkonom
Tjänstetitlar: byråchef, skoldirektör, chefredaktör
Militära grader: sergeant, major
Adliga: greve, friherre

Men egentliga titlar med bestämning tar bestämd form:
tf professorn SS, ansvarige chefredaktören TT
Säg/skriv direktör NN fyller 50 år.
Däremot säger/skriver man programansvariga direktören MM fyller 50 år.
Om den programansvariga direktören är en man går det bra att säga/skriva programansvarige direktören PP.

 

Beskrivande titlar placeras i bestämd form framför huvudordet:
författaren KK, abiturienten JJ och forskaren EE.
Biologen, experten, konsulten, skådespelaren, reportern osv. hör till den här kategorin

Korta traditionella titlar placeras i bestämd form framför huvudordet:
bonden PP, smeden SS och lotsen LL

Titlar på -råd tar bestämd form: justitierådet PP, regeringsrådet MM.

Kvinnliga titlar anges i bestämd form: kronprinsessan Victoria, sjuksköterskan LL, flygvärdinnan BB
Undantag är drottning, fru, fröken och syster, som alltid står i obestämd form: drottning Silvia, fru And och fröken Ek.

Om vi har flera titlar framför namnet säger och skriver vi professorn, minister CA, riksdagsledamoten, greve PB.

 

Om du inte kan avgöra vad som är egentlig titel och vad som är beskrivande titel kan du kolla i Språkbanken.


Är du osäker på om du ska använda bestämd eller obestämd form, så kan du placera titeln efter namnet. Då blir det alltid obestämd form.
XX, företagskonsult
YY, biolog

 

Ibland används både obestämd och bestämd form för samma titel. Då är det funktionen som är utslagsgivande så att bestämd form av titeln används när funktionen betonas, advokaten NN, medan den obestämda formen, advokat NN, bara anger titeln.


"Undervisningsministern MM ville höja anslagen till skolorna medan finansministern TT motsatte sig förslaget."