Basnivå och vårdnivå

Det finns två nivåer på vården i en ambulans: basnivå och vårdnivå.

Vid vård på basnivå säkerställs patientens basala livsfunktioner och patienten ges grundläggande och väsentlig hjälp. Vård på vårdnivå innebär intensifierad vård som till exempel ger möjlighet till propplösande behandling (alternativt trombolysbehandling eller trombolytisk behandling) vid hjärtinfarkt.

Exempel: Kommunen vill ha en ambulans på basnivå stationerad i centrum.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.