Bas som informell titel

Bas som informell titel kan ibland användas i stället för chef, alltså någon som leder ett helt företag eller en organisation. Inom politiken syftar bas antingen på själva partiledaren eller på hela ledningen.

 

Björn Wahlroos är med andra ord inte "SFP-bas" och inte ens "delegationsbas". Han leder förvisso partiets näringslivsdelegation, men någon bas är han inte. Han kunde bättre kallas till exempel inflytelserik rådgivare.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.