Avancera, inte stiga

De avancerade till tredje plats. (inte "steg till")