Finlandismer och finsk påverkan

Strejk bland vårdpersonalen
I svenskan bygger etablerade sammansättningar snarare på förleden vård- än på vårdar-. Tala ... Läs mer

Personer, människor, folk och vi
Människor används ofta i sådana sammanhang där det skulle vara mer naturligt med något annat or... Läs mer

Bakomliggande eller underliggande sjukdom
Använd bakomliggande sjukdom eller underliggande sjukdom för finskans perussairaus.Exempel: Av ... Läs mer

Tidigt på morgonen och sent på kvällen
Många känner till att ordet "morgonnatten" (på finska aamuyö) är en finlandism. Men också uttr... Läs mer

Byggnader har inte vingar
Använd inte ordet vinge i betydelsen flygel. En flygelbyggnad kallas för siipi i finskan och... Läs mer

Lokaler, rum och utrymme
Finskans tila(t) motsvaras inte alltid av utrymme på svenska. I själva verket är det ganska s... Läs mer

Varifrån kommer du och var bor du?
  Uttrycket "hemma från" ska inte användas i betydelsen 'från en hemort eller födelseort'. En ... Läs mer

Bada och badstrand
En strand där man badar kallas badstrand. Undvik "simstrand" som är en direktöversättning av fi... Läs mer

Dubbelt så stor, hälften så stor och x gånger så stor
Använd konstruktionerna dubbelt så, hälften så och x gånger så i stället för "dubbelt störr... Läs mer

Så bra som möjligt
Det finska mahdollisimman i fraser som mahdollisimman paljon motsvaras av så många som möjligt p... Läs mer

I< < 1/19 > >I

Visa alla