Samhälle och politik

Partier som saknar svenska namn
Om ett finskt parti saknar ett officiellt svenskt namn ska det finska partinamnet användas även p... Läs mer

Använd förhandsrösta och förhandsröstning om finländska val
När det gäller val i Finland ska de finländska termerna förhandsrösta och förhandsröstning a... Läs mer

Polistitlar på svenska och finska
Här listar vi de tjänstebeteckningar som används inom Polisen på svenska och finska.   ... Läs mer

Coronaepidemin: basnivå, accelerationsfas och samhällsspridning
De finländska myndigheterna delar in spridningen av covid-19 i tre faser: 1. basnivå (på finsk... Läs mer

Glada vi i skolan gå
Välj benämning på dem som får undervisning utifrån stadiet.    Elever undervisas inom den ... Läs mer

Myndigheter i andra länder
När myndigheter i andra länder nämns i medietexter är det bra att beskriva vilken typ av myndigh... Läs mer

Omsorgslöfte
Begreppet omsorgslöfte (hoivalupaus på finska) används av beslutsfattare för att beskriva hur sa... Läs mer

Facket, centralorganisationer och fackförbund
Fackföreningsrörelsen, fackrörelsen, facket (på finska ammattiyhdistysliike, ay-liike) är e... Läs mer

Konkurrenskraftsavtal, konkurrenskraftstimmar
I konkurrenskraftsavtalet (kilpailukykysopimus på finska) ingick en förlängning av arbetstiden.... Läs mer

Äldrevård och äldreboende
Vård för äldre människor kallas äldrevård. Undvik ”åldringsvård” eftersom det är f... Läs mer

I< < 1/12 > >I

Visa alla