Språkråden på Mediespråk

Alla språkråd på Mediespråk är placerade i olika kategorier enligt innehåll. Här nedan följer korta beskrivningar av hurdana språkråd du kan hitta i kategorierna.

 

Fasta uttryck

De här språkråden behandlar fasta uttryck och fraser: allt från ordspråk och idiom till finlandssvenska talesätt och språkliga bilder.

 

Finlandismer och finsk påverkan
I de här språkråden diskuterar vi finlandismer, felaktiga översättningar från finskan och uttryck som är vanligare i finlandssvenskan än i svenskan överlag.

 

Juridiskt språk

De här språkråden handlar om ord och uttryck som används i lagtexter, och hjälper dig att språkligt handskas med lagstiftning, brott och straff.

 

Namn
Här hittar du bland annat svar på frågor om stor och liten bokstav i namn och vad finländska myndigheter och organisationer heter på svenska.

 

Ordval

I de här språkråden kan du få svar på frågor om betydelseskillnaden mellan snarlika ord och vilket ord som passar i ett visst sammanhang.

 

Samhälle och politik

De här språkråden handlar om ord och uttryck som behövs då man diskuterar politik och samhälle. Till exempel får du veta hur partiernas namn skrivs och förkortas.

 

Skrivregler och språkriktighet
Här hittar du bland annat regler för ordföljd, hur du böjer förkortningar och vilken preposition som används när.

 

Skrivtips

De här språkråden ger dig allmänna skrivtips, speciellt för medietexter.

 

Sport

Hur skriver man tävlingsplaceringar och segersiffror? Finns det ett svenskt ord för engelskans power play? Läs om det här och mycket mera i kategorin Sport.

 

Tal och siffror
De här språkråden ger bland annat svar på hur man grupperar stora tal, hur man skriver ordningstal med siffror och hur man anger tidsintervall.

 

Teknik och internet

Bland de här språkråden hittar du ord och uttryck som du kan behöva då du skriver om teknik och internet. 

 

Termer

I de här språkråden hittar du förklaringar av termer från många ämnesområden och tips på hur du använder dem.

 

Tidsuttryck och högtidsdagar

I de här språkråden förklarar vi bland annat hur man skriver klockslag, hur man anger förfluten och kommande tid och vad olika kalenderdagar heter på svenska.

 

Uttal
Här hittar du alla våra språkråd som anger hur namn och ord uttalas.

 

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.