Mediespråk 2025: seminarium XX

Mediespråk 2025 hålls i Vasa i januari 2025. Vi uppdaterar sidan med detaljer inom kort.

 


Mediespråk 2024 arrangeras av Svensk presstjänst och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland i samarbete med Svenska Yle, HBL Ab, HSS Media, ÅU Media, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen för Åbo Akademi, Svenska kulturfonden, Harry Schaumans stiftelse och Konstsamfundet.


Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.