Mediespråk 2024: seminarium XIX

Mediespråk 2024 hålls torsdag 18 till fredag 19 januari på Amos Rex i Helsingfors. Vilka föreläsare vill du höra? Ta kontakt via Facebook eller Instagram och berätta vem just du vill höra!

Information om seminariet kommer att publiceras här.


Paneldebatten med de finlandssvenska mediecheferna på Mediespråk 2023 finns tillgänglig på Studio Soc & koms Youtubekanal.Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.