Z uttalas s på svenska

Bokstaven z uttalas så gott som alltid s i svenska ord.

 

Ord som jazz, zebra, zenbuddism, zenit, zikavirus, zink, zon, zoo och zoom uttalas alltså med s, inte ts. Observera att zombie uttalas /såmbi/ och ozon uttalas /oså:n/ på svenska. (Det spelar ingen större roll om det första o:et i ozon är ett o eller å, eftersom det är obetonat.)

 

Z i namn och ord med afrikanskt ursprung uttalas också som s på svenska, till exempel i Zambia, Zimbabwe och zulu /su:lu/. Tanzania kan enligt SAOL uttalas antingen /tansani:a/ eller /tantsani:a/.

 

Intermezzo och razzia uttalas antingen med ts eller s, medan mezzosopran uttalas med ts.

 

Källor: SAOL, Svenska språknämndens uttalsordbok och Svensk uttalsordlista