Wlan, trådlöst nät

Förkortningen wlan står för wireless local area network, ett lokalt nät där de anslutna datorerna (eller andra digitala apparater) ansluts med radioteknik i stället för kablar.

Trådlösa nät används för anslutning av persondatorer till internet, men också för lokal dataöverföring direkt mellan de anslutna datorerna.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.