Wlan, trådlöst nät

Förkortningen wlan står för wireless local area network, ett lokalt nät där de anslutna datorerna (eller andra digitala apparater) ansluts med radioteknik i stället för kablar.

Trådlösa nät används för anslutning av persondatorer till internet, men också för lokal dataöverföring direkt mellan de anslutna datorerna.