Webbplats

Använd termerna webbplats, webbsida, ingångssida, förstasida och startsida. Läs om termernas betydelser på Svenska datatermgruppens webbplats.

Man går in på en webbplats eller besöker en webbplats.

 

Vi avråder från engelskans web site, website och den svenska kortformen "site" (som inte finns i engelskan).


Den försvenskade stavningen sajt kan accepteras i ledigt språkbruk. Men i normal sakprosa och i mer officiella sammanhang bör webbplats användas.


Argumentet för webbplats är ett redan existerande mönster: efterledet site i web site översätter vi med plats efter mönster från till exempel campingplats (camping site), arbetsplats (work site) och upparbetningsplats (conversion site). Undvik också formen "webbsajt", som inte ens har fördelen av att vara kort. 

 

Normalisera namn på e-handelsföretag och webbplatser. Skriv hellre Sonera Plaza i stället för "www.soneraplaza.com".