Vinna och vinna över

Verbet vinna i betydelsen besegra någon konstrueras alltid med prepositionen över: vinna över någon/något.
Detsamma gäller verbet segra: segra över någon/något.

En rubrik som "Han vann Nykänen – i popularitet" är obegriplig för den som inte vet att felet bygger på den finska verbfrasen: voittaa joku tai jokin.

 

I finskan kan verbet voittaa alltså användas med direkt objekt, oberoende om det är fråga om person eller sak (Hän voitti Nykäsen eller Hän voitti palkinnon).


På svenska kan vi vinna ett pris, en tävling, ett krig, en process, en chokladask men så fort vi besegrar någon/något måste vi sätta in prepositionen över för att inte betydelsen ska förvanskas:

 

  • Han vann över Nykänen eller Han segrade över Nykänen.
  • TPS vann/segrade över HIFK.


En utväg för den osäkra är att i stället välja verbet besegra:

 

  • Han besegrade Nykänen, TPS besegrade HIFK.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.