Villa

Villa är ett hus för permanent boende ofta med egen trädgård, enfamiljsvilla, flerfamiljsvilla. Ett större fritidshus kallas sommarvilla, ett mindre sommarstuga.

 

"Egnahemshus" är en finlandssvensk benämning på villa. Ordet används inte i Sverige.