Varsla om nedskärningar

Dåliga ekonomiska tider innebär osäkerhet för dem som är anställda. När ett företag står inför nedskärningar inleds omställningsförhandlingar. Inom den kommunala sektorn och välfärdsområdena kallas det samarbetsförhandlingar

 

Exempel på uttryck som kan vara aktuella i samband med förhandlingarna: 
 

  • företaget förhandlar om uppsägningar
  • förhandlingar har inletts med facket
  • varsla (någon) om uppsägningar
  • förvarna om nedskärningar
  • jobb är hotade
  • anställda kan mista jobbet.

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.