Värmebölja – vad är det?

Frågan har retts ut av Institutet för de inhemska språken och svaret kan ni läsa nedan eller i databasen Ordförrådet.
 

Det finns olika definitioner i olika delar av världen för vad som räknas som värmebölja.

Meteorologiska institutet i Finland utfärdar varning för värmebölja då dagens högsta temperatur är över 27, 30 eller 35 grader under åtminstone tre dagar i följd.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, definierar värmebölja som "en sammanhängande period då dygnets högsta temperatur överstiger 25C minst fem dagar i sträck".

 
I allmänspråket är definitionen av värmebölja inte lika exakt. I Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009) definieras värmebölja som "(period med) mycket varm väderlek", och den definitionen duger gott i allmänspråket.

Men vill man ändå undvika ordet värmebölja kan man ersätta det med uttryck som ovanligt varmt, riktig sommarvärme, högsommarvärme, hett.