Vara på slutsträckan

Uttrycket "att vara på slutrakan" är en finlandism. Uttrycket är influerat från finskans loppusuora/loppusuoralla. Använd hellre de standardsvenska uttrycken:

slutsträckan
målrakan
upploppet
slutspurten
upploppssträckan
närma sig målet

I överförd betydelse kan man också använda i slutskedet eller på sluttampen.

 

Källor: Finlandssvensk ordbok, Ordförrådet