Vara konkret, konkret förslag, konkreta åtgärder i stället för "konkreti"

Det finska ordet konkretia ska inte översättas med "konkreti" på svenska.

Stora finsk-svenska ordboken ger flera förslag på hur man kan formulera sig på svenska:
i matematikundervisningen gäller det att vara konkret

vi hoppas att styrelsen ska vidta konkreta åtgärder (göra något konkret) för en bättre inomhusluft

handlingsprogrammet borde göras konkretare, det saknas konkreta förslag i handlingsprogrammet, det saknas förslag på konkreta åtgärder i handlingsprogrammet

Källa: Stora finsk-svenska ordboken

04.10.2019