Vänstergruppens riksdagsgrupp

Vänstergruppens riksdagsgrupp är inte ett registrerat parti men grupperingen finns representerad i riksdagen. I och med att den därmed kan jämställas med ett parti ska namnet helst skrivas på samma sätt som vi skriver partibeteckningarna: med versal på första ordet.

 

Också förkortningen följer samma mönster och skrivs med versaler. Försök ändå undvika att använda förkortningen alltför ofta eftersom den inte är lika vedertagen som en motsvarande partiförkortning.

 

Skriv alltså: Vänstergruppens riksdagsgrupp (kortform Vänstergruppen) och exempelvis Markus Mustajärvi (VG).

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.