Vanliga förkortningar som skrivs gement

Vissa initialförkortningar introduceras normalt i versal form. När de blir vanliga i språkbruket bör de i stället skrivas med små bokstäver. 

bnp, cd, cp, cv, dna, dvd, gd, it, mc, ms, pc, pm, pr, pvc, sms, tv, vd, vvs

Också tekniska och andra fackspråkliga förkortningar kan skrivas gement om de är mycket etablerade:
pdf, usb, ftp, rfid, cad, fyss

När initialförkortningar läses ut som normala ord och inte bokstav för bokstav, skrivs de med små bokstäver:
aids, damp, laser, hiv, prao, radar

När en sådan förkortning utgör ett egennamn, skrivs den med stor begynnelsebokstav:
Fass, Fifa, Nato, Unesco


Källa: Svenska skrivregler