Valkompass

Finskans vaalikone motsvaras på svenska av valkompass. Alternativt kan orden kandidattest, valtest eller partitest användas.

 

Ordet kompass kan användas i överförd betydelse om något som ska ge vägledning till exempel för politisk verksamhet: partiledningen verkar sakna kompass.

 

Att använda valmaskin i det här sammanhanget är inte så lyckat eftersom det betyder något helt annat. Ordet valmaskin kan användas om det organiserade arbetet inom ett parti eller en organisation för att föra fram partiets åsikter och göra valpropaganda – alltså att skaffa partiet röster. Också själva organisationen kan kallas en valmaskin.

 

Uppdaterad 18.9.2017