Valkompass

Valkompass är det svenska ordet för finskans vaalikone. Alternativt kan orden valtest, kandidattest eller partitest användas.


En valkompass är ett test där man kan ta reda på hur väl ens åsikter och värderingar stämmer överens med ett visst parti eller en viss kandidat.

 

Att använda valmaskin i det här sammanhanget är inte lyckat eftersom det betyder något helt annat. Ordet valmaskin kan användas om det organiserade arbetet inom ett parti eller en organisation för att föra fram partiets åsikter och göra valpropaganda – alltså att skaffa partiet röster. Också själva organisationen kan kallas en valmaskin.

 

Uppdaterad 18.9.2017

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.