Val mellan två slutkandidater

Finalist är visserligen en tävlande som kvalificerat sig till final men ordet uppfattas som oseriöst i saklig nyhetsjournalistik om en av två kandidater som nått andra omgången i ett presidentval. Använd i stället slutkandidat när ni behöver en benämning för kandidaterna i slutomgången av ett val. Ordet används också i samband med rekrytering och anställning.

Finalister har vi i idrottstävlingar, skönhetstävlingar, kocktävlingar, sång- och musiktävlingar och så vidare.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.