Vad är crowdsourcing på svenska?

Enligt Språkrådet i Sverige betyder crowdsourcing ungefär att lägga ut en uppgift på en odefinierad grupp människor, framför allt på nätet. Ibland kopplas crowdsourcing och gratisarbete ihop med varandra även om det inte alltid är fråga om det.

 

Här följer några förslag av Språkrådet på svenska alternativ till crowdsourcing: samtänk, folkentreprenad, samentreprenad, svärmarbete, tankeverkstad, grupparbete, allemansdelegering, nättalko (talko är finslandssvenska för gemensamt frivilligarbete), tillsamrande

 

Läs hela artikeln om crowdsourcing här.