Vårdcentral

Benämningarna på de tidigare social- och hälsovårdscentralerna och de nya enheter som uppstått är många. De kallas till exempel Kyrkslätts välfärdscentral, Larsmo välfärdsstation och Centrums central för hälsa och välbefinnande.


Benämningarna är inte bara många utan också abstrakta och säger inte så mycket om den verksamhet som centralerna erbjuder. Det gemensamma för dem är att de erbjuder olika typer av vård.


Därför kan medierna gärna använda den övergripande och konkreta benämningen vårdcentral.

 

Exempel:

  • Vårdcentralen i Kyrkslätt invigdes tidigare i år.
  • Öppettiderna på vårdcentralen i Larsmo ändras. 
  • I Kampen i Helsingfors planeras en ny vårdcentral.
  • Utanför vårdcentralen finns flera busshållplatser.

 

Källa: Institutet för de inhemska språken

 

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.