Västra och östra med stor eller liten bokstav

Skriv östra och västra med liten bokstav när du avser dessa delar av Finland i största allmänhet.

Exempel:

  • Det finns gott om blåbär i västra Nyland.
  • Mårdhundarna kommer över gränsen från Ryssland till östra Finland.
  • Det omdiskuterade järnvägsprojektet är viktigt för östra Nyland.


Använd stor bokstav bara när "västra" eller "östra" ingår i officiella namn.

Exempel:

  • Bristen på personal är stor i Östra Nylands välfärdsområde.
  • Polisinrättningen i Västra Nyland har fyra polisstationer.Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.