Uttala bonus, fokus och forum rätt på svenska

Bonus uttalas i första hand med ett runt o-ljud (som i ros), men också å-ljud är gångbart på finlandssvenska. Å-ljudet rekommenderas ändå inte i högspråk, exempelvis i nyhetssammanhang.

Forum uttalas endast med o-ljud.

Fokus uttalas likaså endast med o-ljud.

 

Detta innebär inte automatiskt att o alltid uttalas o i ord som härstammar från grekiskan (etos, patos, Minos, Ikaros, Daidalos med flera uttalas -ås.)

 

Tofu uttalas tå:fu eller tåfu, trots att SAOL ger to:fu som enda uttalsalternativ.

 

Tofu är en japansk företeelse och uttalas antagligen med ett kort å-ljud även på japanska. Ser man till svenska stavningsregler och uttalsregler bör å:et vara långt. Men på finlandssvenska har vi en tolerans för det korta å:et, och eftersom tofu är ett internationellt ord finns det i det här fallet åtminstone ingen orsak att gå in för det svenska läsuttalet med ett o.