Utsläpp som påverkar klimatet

Ordet klimat används flitigt i diskussioner om miljön. Det fungerar utmärkt i sammansättningar med allmän och övergripande betydelse, som klimatfråga, klimatdemonstration och klimatpåverkan.

 

Ibland finns det ändå behov av mer exakta ord och termer. Detta gäller till exempel utsläpp, där man gärna kan undvika det oprecisa klimatutsläpp. Vi rekommenderar i stället koldioxidutsläpp eller formuleringar av typen utsläpp som påverkar klimatet eller klimatpåverkande utsläpp. Dessutom förekommer fortfarande ibland också utsläpp av växthusgaser.

 

När sammanhanget är entydigt räcker det ofta med bara utsläpp:

  • Finland hoppas på minskade utsläpp.
  • En rapport vill stoppa alla utsläpp senast 2045.

 

Ett argument mot användningen av koldioxidutsläpp är att det handlar om andra gaser också. Koldioxid får dock ofta stå som representant för alla växthusgaser, eftersom det huvudsakligen handlar om koldioxid.

 

De andra gaserna kan räknas om till så kallade koldioxidekvivalenter. Med koldioxidekvivalenter avses mängden av en viss växthusgas uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma negativa effekt på atmosfären. Man kan alltså också tala om utsläpp av koldioxidekvivalenter om man tycker att koldioxidutsläpp inte är tillräckligt precist.

 

Exempel:

  • Förra året låg Sveriges totala utsläpp inom landets gränser på 46,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter.