Undantagsförhållanden råder i Finland

Republikens president och regeringen har konstaterat att det råder undantagsförhållanden (på finska poikkeusolot) i Finland just nu.

Eftersom undantagsförhållandena är något som uppstår av yttre orsaker, så konstaterar man att de råder (todetaan vallitsevan).

 

I allmänspråket talas det ofta om att myndigheterna utlyser undantagstillstånd (julistaa poikkeustila), vilket betyder att vissa medborgerliga rättigheter upphävs eller inskränks för att staten ska kunna skydda sig mot yttre eller inre faror.

Ordet undantagstillstånd kan användas i allmänspråket om den här typen av krisläge, men när vi hänvisar till Finlands grundlag och 3 § i beredskapslagen är det termen undantagsförhållanden (poikkeusolot) som ska användas.

 

När undantagsförhållanden råder, kan det genom förordning av statsrådet föreskrivas att vissa bestämmelser i beredskapslagen ska börja tillämpas (soveltaa säännöksiä) eller att tillämpningen av bestämmelserna inleds (soveltamisen aloittaminen).

En sådan förordning kallas ibruktagningsförordning (käyttöönottoasetus). Att börja tillämpa vissa bestämmelser i beredskapslagen innebär att man tillämpar beredskapslagen, men bara till den del det har bestämts.

När bestämmelserna börjar tillämpas får myndigheterna börja utöva (käyttää; soveltaa) eller ta i bruk (ottaa käyttöön, aloittaa soveltaminen) vissa befogenheter (toimivaltuuksia) som anges i ibruktagningsförordningen.

Bestämmelser om de begränsningar, skyldigheter, förbud och andra åtgärder som behövs utfärdas sedan i så kallade tillämpningsförordningar. Förordningarna publiceras i Finlands författningssamling.

Källor: Finlex.fi, Justitieministeriet, Svensk ordbok