Två nya småpartier

I december 2018 infördes två nya partier i partiregistret: Suomen Kansa Ensin (med partiförkortningen SKE) och Seitsemän tähden liike (med partiförkortningen STL). 

 

Partierna saknar officiella svenska namn, och därför ska de finska partinamnen användas även på svenska. Gör alltså inga egna översättningar av namnen. Skriv inte till exempel "Sjustjärnerörelsen".

 

Om sammanhanget absolut kräver en översättning föreslår vi en kort förklaring på svenska, men bara om det är relevant för namnets innehåll. För partiet Suomen Kansa Ensin kan ni skriva till exempel "Suomen Kansa Ensin, som översatt till svenska betyder det finska folket i första hand".

 

Källa: Språkinstitutet

 

Uppdaterat 29.01.2019