Trafikledsverket, Transport- och kommunikationsverket, Livsmedelsverket

Trafikförvaltningen förnyades den 1 januari 2019. Då bildades två nya myndigheter med de svenska namnen Trafikledsverket och Transport- och kommunikationsverket. Myndigheternas finska namn är Väylävirasto och Liikenne- ja viestintävirasto

 

Transport- och kommunikationsverket är ett långt namn som kan kräva en kortform i vissa sammanhang. Eftersom kortformen Traficom inte är en regelrätt förkortning som kan förknippas med myndighetens namn rekommenderar språkvården att den används sparsamt. 

 

Livsmedelsverket

Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster gick samman och bildade en ny myndighet med det svenska namnet Livsmedelsverket den 1 januari 2019. Myndighetens finska namn är Ruokavirasto

 

Källa: Språkinstitutet

 

Uppdaterat 29.6.2020

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.