Telefonrelaterade uttryck

En mobiltelefon har en knappsats med knappar. Till en dator hör ett tangentbord med tangenter.

 

Smartphone är mycket vanligt i språkbruket, men det går lika bra att tala om smarttelefon och smartmobil.

 

Finskans liittymä kan betyda både anslutning och abonnemang på svenska.

 

Anslutning är en mycket teknisk term och avser gränssnittet mellan den dator eller telefon man använder och det nät man kopplar upp sig till.

 

Abonnemang är den korrekta termen när man avser hela paketet av både teknik och tjänster som man avtalar om med sin operatör. Man kan ha ett abonnemang för fast telefon, ett mobilabonnemang (matkapuhelinliittymä på finska) och ett internetabonnemang.

 

Verbuttrycket är skicka sms (-meddelande), sms:a eller skicka textmeddelande. Verbet messa kan användas i ett ledigt sammanhang.

 

Lokalsamtalsavgift (fi. ppm) är en avgift som betalas för samtal i det fasta nätet som rings inom samma teleområde. 

 

Lokalnätsavgift (fi. pvm) är en avgift som debiteras vid fjärr-, utlands-, service- och mobilsamtal, det vill säga alla samtal där mottagaren finns utanför det lokala fasta nätet. Man kan se avgiften som en ersättning till operatörerna för att de kopplar samtal vidare från sitt lokala nät. 

 

tasahintaliittymä – ettprisabonnemang

puhepalvelin – telefonväxel

audiokommunikoija – telefonrådgivare

päätelaite – oftast telefon (mobiltelefon) 

kuuluvuusalue – täckningsområde (inte "hörbarhetsområde")

huonokuuluvuus – dålig täckning, dålig signal

puhelupätkii – det hörs dåligt, ljudet försvinner, dålig ljudkvalitet, störningar på linjen

yksiäänisetpolyfonisetsoittoäänet – enstämmig, flerstämmig ringsignal