Telefonnummer – uppläsning

Det finns inte någon särskild standard för att läsa upp telefonnummer i etermedierna. Ett tiosiffrigt mobilnummer kan exempelvis läsas upp så här:

060-122 33 44 noll-sex-noll hundratjugotvå trettiotre fyrtiofyra eller noll-sex-noll ett-två-två trettiotre fyrtiofyra

0600-11 12 13 noll-sexhundra elva tolv tretton eller noll-sex-noll-noll elva tolv tretton

Var särskilt försiktig med telefonnummer som innehåller 100, 200, 1 000 etcetera. Numret till polisen (100 22) ska läsas ut som ett noll noll tjugotvå (inte "hundra tjugotvå"). På motsvarande sätt kan det vara bättre att läsa ut 112 som ett ett två.

Läs ut sjöräddningens nummer 0204 1000 som noll-två noll-fyra ett-noll-noll-noll. Säg inte "noll-två noll-fyra tusen", som kan uppfattas som 020 4000.

Det är i alla fall viktigare att ge lyssnarna en rimlig chans att skriva upp det telefonnummer som läses upp än att gruppera siffrorna på ett visst sätt. Sträva efter att läsa upp telefonnumret tydligt och på ett lämpligt sätt.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.