Telefonnummer – gruppering

Telefonnummer ska helst grupperas så att vi lätt ska kunna uppfatta och memorera dem. Vanligt är att gruppera numren i grupper om två eller tre från vänster räknat:

  • Femsiffriga telefonnummer: 123 45
  • Sexsiffriga telefonnummer: 12 34 56 eller 123 456
  • Sjusiffriga telefonnummer: 123 45 67
  • Åttasiffriga telefonnummer: 123 456 78 eller 12 34 56 78

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.