Telefonnummer – gruppering

Telefonnummer ska helst grupperas så att vi lätt ska kunna uppfatta och memorera dem. Vanligt är att gruppera numren i grupper om två eller tre från vänster räknat:

Femsiffriga telefonnummer: 123 45
Sexsiffriga telefonnummer: 12 34 56 eller 123 456
Sjusiffriga telefonnummer: 123 45 67
Åttasiffriga telefonnummer: 123 456 78 eller 12 34 56 78