Tautologi

Tautologi brukar också kallas tårta på tårta och är beteckningen för en fras eller ett uttryck som innehåller en omotiverad upprepning eller dubblering.

Exempel på tautologi är en ogift ungkarl och lokala ortsmyndigheter.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.