Tautologi

Tautologi brukar också kallas tårta på tårta och är beteckningen för en fras eller ett uttryck som innehåller en omotiverad upprepning eller dubblering.

Exempel på tautologi är en ogift ungkarl och lokala ortsmyndigheter.