Tal skrivna med bokstäver skrivs oftast ihop

Tal under en miljon skrivs i ett ord: trettiofyra, tvåhundrafemtiosju, fyratusen, sexhundranittiotretusen.   

 

Avrundade hundratal och tusental skrivs i regel ihop, men kan också skrivas i två ord om man tycker att det blir tydligare att utläsa: femhundra eller fem hundra, sjutusen eller sju tusen, niohundrafyrtiotusen eller niohundrafyrtio tusen.

 

Tal över en miljon delas upp så att orden miljard, miljon, tusen och hundra står för sig själva. Dessutom delas dessa tal då de skrivs med siffror upp i grupper om tre med början från höger: femton miljarder femhundraåttiosju miljoner fyrahundratrettionio tusen sjuhundrasju (15 587 439 707).

 

Runda tal över en miljon kan skrivas som en kombination av siffror och ord: 1 miljon, 4,5 miljarder

 

Källa: Svenska skrivregler