Täckning, inte hörbarhet

Tala om sändningsområde/täckning, inte "sebarhet" eller "hörbarhet".