Tänk på avståndet vid fysisk distansering

För att dämpa spridningen av coronaviruset ska man undvika fysisk kontakt. Företeelsen att hålla avstånd kallas social distansering eller fysisk distansering. Använd gärna fysisk distansering eftersom det uttrycket mer konkret beskriver vad det är fråga om.

Det går också mycket bra att använda beskrivande uttryck som ha avstånd, hålla avstånd, respektera avstånd, tänka på avståndet, undvika fysisk kontakt eller inte träffas fysiskt.