Svenskfinland

Svenskfinland är en mental region som uppstått ur en språklig samhörighet. Namnet Svenskfinland har ingen officiell status som geografiskt område men syftar på de svenskspråkiga regionerna i Finland och det svenska i Finland.

 

Det går bra att använda Svenskfinland när det handlar om finlandssvensk kultur eller finlandssvenskar överlag.

Exempel: Komikern Fredrik Lindström gör turne i Svenskfinland. Vem vågar vara litteraturkritiker i Svenskfinland?

 

När språket och kulturen inte spelar någon roll för ämnet, såsom natur, växter och djur, är det däremot bättre att använda mer exakta geografiska beskrivningar. Speciellt när det handlar om väderförhållanden är det bäst att omskriva och inte tala om "vädret i Svenskfinland".

 

Stormen i Svenskfinland och klimatet i Svenskfinland kan användas metaforiskt, men helst inte konkret, eftersom till exempel en storm knappast begränsas till det geografiska område som kallas Svenskfinland.

 

Om du bara avser ett enskilt landskap eller enskilda regioner, skriv hellre namnen på dem än Svenskfinland. Rubriken Skadade beväringarna från Nyland och Österbotten fungerar bra, medan Skadade beväringarna från Svenskfinland är för otydligt.

 

Om du tvekar inför att använda Svenskfinland i ett visst sammanhang kanske du hellre ska omskriva.

 

Läs gärna mer om regionnamn som inte har officiell status i namnvårdaren Leila Mattfolks kolumn Problematiska regionnamn.