Svenskfinland

Eftersom det finns många olika uppfattningar om vad Svenskfinland står för kan namnet vara problematiskt att använda i medierna. Det är diffust och kan till och med upplevas som exkluderande.

Namnet har uppstått ur en språklig och kulturell samhörighet; det finns inget entydigt geografiskt område som heter Svenskfinland. Däremot går namnet bra att använda när det handlar om finlandssvensk kultur eller finlandssvenskar överlag.

Exempel: Vem vågar vara litteraturkritiker i Svenskfinland?

Väderförhållanden, epidemier och liknande begränsar sig inte enbart till de svenskspråkiga. Därför blir det extra problematiskt att använda Svenskfinland i sådana konkreta sammanhang. Däremot passar namnet bra när till exempel stormen, klimatet eller epidemin är metaforisk.

Exempel: Kritiken mot det försiktiga debattklimatet i Svenskfinland är obefogad.

Exempel där Svenskfinland inte är lämpligt:

  • Högsommarvärmen fortsätter i stora delar av landet.
  • Smittspridningen är stor i flera regioner.
  • Priserna på gamla aktiebostäder har stigit på olika håll i landet.


Om du avser ett enskilt område där det bor svenskspråkiga är det bättre att nämna namnet på det.

Exempel: De friskaste finländarna finns på Åland, i Nyland och Österbotten.

Ibland används Svenskfinland i betydelsen "de svenskspråkiga i Finland", men var uppmärksam på vilka som avses då. Exempelvis är "lärarna i de svenska skolorna (i Finland)" en mer neutral och inkluderande benämning än "lärarna i Svenskfinland", eftersom det finns svenska skolor i till exempel Kotka och Uleåborg. Vi tänker dock sällan på de här städerna som delar av Svenskfinland.

Läs gärna mer om regionnamn som inte har officiell status i namnvårdaren Leila Mattfolks kolumn Problematiska regionnamn.


Uppdaterad 17.9.2021

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.