Svenska Yle, Yle Extrem och Yle Vega

Svenska Yle, Yle Vega och Yle Extrem är alla namn.
Vi behåller därmed stor bokstav på bägge delarna i namnet. Motsvarande exempel är Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Svenska Akademien.


Rundradion är också ett namn, så det skrivs med stort R.

Vill man betona den språkliga aspekten kan man till exempel skriva:

 

  • Yles svenskspråkiga verksamhet
  • Rundradions svenska program.


Uppdaterad 2.4.2019

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.