Svenska ortnamn i Finland

Kontrollera alltid i Svenska ortnamn i Finland om en finsk ort har ett svenskt namn. Finska ortnamn används endast om det inte finns ett vedertaget svenskt ortnamn eller om det svenska ortnamnet är föråldrat.

Exempel: Savonlinna heter Nyslott på svenska.

Hur vet man om ett svenskt ortnamn är föråldrat?

Föråldrade svenska ortnamn skrivs med grå stil och följs av kommentaren föråldrat inom parentes i Svenska ortnamn i Finland.

Exempel: Lampis. I Svenska ortnamn i Finland finns två Lampis: en by i Pargas och en del av Tavastehus stad.
Det senare Lampis, där till exempel en av Helsingfors universitets biologiska stationer är belägen, betecknas som föråldrat. Använd därför det finska namnet Lammi för den här orten.

 

Hur vet man om en ort inte har ett svenskt namn?

Om ett namn inte finns i Svenska ortnamn i Finland beror det på att orten inte har något svenskt namn.

Exempel: Seinäjoki.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.