Styrelsen är upprörd – styrelsen är upprörda

Ord som familj, par, lag, företag, styrelse och förening betecknar grupper eller kollektiv. Dessa ord kallas kollektiva substantiv. När de står i singular (till exempel en styrelse, styrelsen) kan de ord som beskriver eller syftar på dem böjas i antingen singular eller plural:

 

  • Styrelsen meddelade att den avgår.
  • Styrelsen meddelade att de avgår.

 

Det finns dock en viss betydelseskillnad mellan alternativen.

 

Singular betonar den kollektiva enheten: styrelsen är upprörd; styrelsen kom med beskedet att den avgår. Plural lyfter fram de enskilda individerna i gruppen: styrelsen är upprörda; styrelsen kom med beskedet att de avgår.

 

Skribenten väljer alltså själv om singular eller plural passar bättre i sammanhanget, men ska sedan vara konsekvent. Om man använder den för att hänvisa till styrelsen i en mening ska man alltså inte använda de i nästa mening.

 

Man kan undvika problemet genom att formulera om meningen eller välja andra ord: alla i styrelsen var upprörda, styrelsemedlemmarna var upprörda.

 

Exempel:

  • Företaget meddelade att de hade fler utgifter. DN
  • Företaget är skattskyldigt i Estland, inte i Finland. Svenska Yle

 

  • Kulturutskottet positivt till nya tv-skatten.
  • Riksdagens kulturutskott ställer sig positiva till regeringens förslag. DN

 

  • Familjen har kvar sitt hus på orten, även om den bor utomlands.
  • Familjen är de enda som bor på ön. Svenska Yle

 

Källor: Språkrådet och Språkinstitutet