Strejk bland vårdpersonalen

I svenskan bygger etablerade sammansättningar snarare på förleden vård- än på vårdar-. Tala därför om vårdstrejk, strejk bland vårdpersonalen eller strejk inom vården för finskans hoitajalakko, brist vårdpersonal för finskans hoitajapula och vårdfack.

Använd hellre ord som vårdpersonal, sjukvårdspersonal eller vårdanställda än vårdare.

Eftersom finskans hoitaja ingår som efterled i många titlar fungerar det bra som övergripande benämning. Svenskans vårdare är däremot inte någon yrkestitel inom sjukvården. Benämningen är vag och kan föra tankarna till allt från kriminalvårdare och fotvårdare till vårdare för personer med funktionsnedsättning.

Specificera vilka yrkesgrupper det handlar om när det är möjligt, till exempel sjukskötare och närvårdare.