Startup blir uppstart

Uppstartsföretag är det svenska ordet för ett nystartat företag som befinner sig i en första utvecklingsfas och söker sin marknad. Bakom benämningen ligger det engelska uttrycket startup company eller startup

 

Alternativa sätt att beskriva dessa innovativa, ofta teknologibaserade, mindre företag är exempelvis företag i startfasen eller företag i tidig fas. Gränsen mellan ett så kallat vanligt nytt företag och ett uppstartsföretag är inte alltid så tydlig, och därför kan det många gånger räcka med beskrivningen nyetablerat företag.