Startup blir uppstart

Uppstartsföretag är det svenska ordet för ett nystartat företag som befinner sig i en första utvecklingsfas och söker sin marknad. Bakom benämningen ligger det engelska uttrycket startup company eller startup

 

Alternativa sätt att beskriva dessa innovativa, ofta teknologibaserade, mindre företag är exempelvis företag i startfasen eller företag i tidig fas. Gränsen mellan ett så kallat vanligt nytt företag och ett uppstartsföretag är inte alltid så tydlig, och därför kan det många gånger räcka med beskrivningen nyetablerat företag.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.