Stödja och stötta

Böjningsformerna av verbet stödja stavas stödja, stöder, stödde, stött

 

Även infinitivformen stöda utan j och presensformen stödjer med j förekommer men de är inte lika vanliga. Språkvården rekommenderar därför i första hand formerna stödjastöder

 

Observera att finskans tukea kan översättas med stödja men också med stötta som ibland är det mer naturliga alternativet. Till exempel då tukea betyder ’hjälpa någon genom att finnas till hands’ är stötta det bättre alternativet: stötta någon som har det svårt. Man kan också använda stötta då det handlar om åtgärder för att stötta industrin, en kommun kan stötta ett förslag och föräldrar kan stötta sina barn. 

 

Källor: SAOLSpråkbruk