Ställa in

Använd gärna det allmänspråkliga verbet ställa in i stället för det föråldrade "inhibera" när det handlar om att till exempel bussturer, flyg, konserter och andra evenemang ställs in.

Verbet inhibera överanvänds i finlandssvenskan medan det börjar vara ovanligt i sverigesvenskan och uppfattas som ålderdomligt och främmande där.

 

Källa: Språkinstitutet

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.