Mediespråk
 
 
Välj rätt ord » Betydelse och nyans


Droger och missbrukarvård

Ordet päihde kan översättas med drog, droger eller berusningsmedel. Drog uttalas med å-ljud.

Ordet "rusmedel" är inte särskilt vanligt i allmänspråket trots att det finns i SAOL. Det används i viss mån i vetenskapliga sammanhang, men inte ens där är det särskilt vanligt.

Ett alternativ är också att skriva alkohol och droger, det vill säga precisera vad som avses. Ibland avser begreppet drog både narkotika, alkohol och andra missbrukspreparat, men det finns sammanhang där drog används synonymt med narkotika (huumehuumausaine).

Sammansättningar med päihde kan ofta översättas med sammansättningar med missbruk eller drog.

päihdehuolto = missbrukarvård

päihdeohjelma = antidrogprogram

päihdeongelma = missbruksproblem, drogproblem, alkoholproblem

päihdeongelmainen = missbrukare; drogmissbrukare, narkotikamissbrukare, alkoholmissbrukare

päihdeongelmaiset nuoret = ungdomar med missbruksproblem, ungdomar med drogproblem

päihderiippuvuus = drogberoende, narkotikaberoende, alkoholberoende

päihdetesti = drogtest

päihteiden väärinkäyttö = drogmissbruk, narkotikamissbruk, läkemedelsmissbruk, alkoholmissbruk

päihteettömyyden valvonta = kontroll av drogfrihet

 

Källor: Språkinstitutet, Finlandssvensk ordbokSvenskt lagspråk i FinlandStora finsk-svenska ordbokenSvensk ordbok

 


Tillbaka

I korthet

När man är själv är man ensam

De senaste åren har ordet själv blivit allt vanligare, på bekostnad av ordet ensam. Vad den här betydelseglidningen kan bero på skriver Charlotta Svenskberg i månadens språkkolumn.
Läs hela artikelnLänkar

Visa alla länkar


RSS

Språkråd
RSSFrågor & svar