Mediespråk
 
 
Namn » Politiska partier


Namn på politiska partier och grupperingar

Namnen på alla politiska partier skrivs med versal begynnelsebokstav.
Det gäller både partiernas fullständiga namn och deras kortformer eller inofficiella beteckningar.


Riksdagspartier:

Kansallinen Kokoomus r.p. - Samlingspartiet r.p.
Inofficiell benämning: Samlingspartiet
Rekommenderad förkortning: Saml

Perussuomalaiset - Sannfinländarna r.p.
Inofficiell benämning: Sannfinländarna
Rekommenderad förkortning: Sannf

Suomen Keskusta r.p. - Centern i Finland r.p.
Inofficiell benämning: Centern
Rekommenderad förkortning: C

När ni till exempel skriver om det finlandssvenska partidistriktet inom Socialdemokratiska partiet ska ni helst följa samma principer för stavning som för de politiska partierna i Finland i allmänhet. Normalisera stavningen och använd små bokstäver när ni vill förkorta namnet.

Officiell benämning: Centerns svenskspråkiga distrikt rf
Medieanpassad form: Svenska centern

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.
Inofficiell benämning: Kristdemokraterna
Rekommenderad förkortning: KD

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
Inofficiell benämning: Socialdemokraterna
Rekommenderad förkortning: SDP

Officiell benämning: Finlands Svenska Socialdemokrater rf
Inofficiell benämning: Finlands svenska socialdemokrater
Rekommenderad förkortning: FSD

Svenska folkpartiet i Finland r.p. - Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue r.p.
Inofficiell benämning:  Svenska folkpartiet
Rekommenderad förkortning: SFP

Vasemmistoliitto r.p. - Vänsterförbundet r.p.
Inofficiell benämning: Vänsterförbundet
Rekommenderad förkortning: VF

Vihreä liitto r.p. - Gröna förbundet r.p. - på samiska Ruona lihttu r.b.
Inofficiell benämning: De gröna, Gröna förbundet
Rekommenderad förkortning: Gröna

Sininen tulevaisuus r.p. - Blå framtid r.p. 
Inofficiell benämning: Blå framtid 
Rekommenderad förkortning: Blå

Övriga registrerade partier:

Suomen Kommunistinen Puolue - Finlands Kommunistiska Parti r.p. 
Inofficiell benämning: Kommunisterna 
Rekommenderad förkortning: FKP

Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p., Kommunistiska Arbetarpartiet - För Fred och Socialism r.p.
Medieanpassad benämning: Kommunistiska Arbetarpartiet
Rekommenderad förkortning: KAP

Piraattipuolue r.p. - Piratpartiet r.p.
Medieanpassad svensk benämning: Piratpartiet 
Tänkbar förkortning: Pir

Eläinoikeuspuolue r.p. - Djurrättspartiet r.p.
Medieanpassad svensk benämning: Djurrättspartiet
Tänkbar förkortning: DRP

Kansalaispuolue r.p. - Medborgarpartiet r.p.
Medieanpassad svensk benämning: Medborgarpartiet

Feministinen puolue r.p. - Feministiska partiet r.p.
Medieanpassad benämning: Feministiska partiet
Tänkbar förkortning: Fem

Itsenäisyyspuolue r.p. - Självständighetspartiet r.p.
Medieanpassad benämning: Självständighetspartiet
Tänkbar förkortning: Självst

Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p. (Liberalpartiet - Frihet att välja)
Medieanpassad svensk benämning: Liberalpartiet
Tänkbar förkortning: Lib

 

Politiska grupperingar/föreningar

Muutos 2011 ry, Förändring 2011 rf
Medieanpassad benämning: Förändring 
Förkortning: För

Suomen Työväenpuolue STP ry, Finlands Arbetarparti FAP rf
Medieanpassad benämning: Finlands arbetarparti 
Förkortning: FAP

Liberaalit rf
Inofficiell benämning: Liberalerna

Suomen Senioripuolue rf
Medieanpassad svensk benämning: Seniorpartiet
Tänkbar förkortning: Sen

Yhteisvastuu puolue rf
Medieanpassad svensk benämning: partiet För gemensamt ansvar

Suomen Kansan Sinivalkoiset - Finlands Folkets Blåvita rf
Medieanpassad benämning: Finlands folks blåvita
Tänkbar förkortning: Blåvita

Muutosvoimat Suomi r.p., Förändringskrafterna i Finland rf 
Medieanpassad benämning: Förändringskrafterna i Finland 
Tänkbar förkortning: Föränd

Vänstergruppens riksdagsgrupp
Medieanpassad benämning: Vänstergruppen
Tänkbar förkortning: VG


Namn på och förkortningar av de politiska partierna på Åland

Ordet Åland skrivs med stort å i de partinamn där Åland förekommer.

Obunden Samling på Åland r.f.
Medieanpassad form: Obunden samling
Inofficiell benämning: De obundna
Rekommenderad förkortning: Ob/Obundna

Ålands Socialdemokrater r.f.
Medieanpassad form: Ålands socialdemokrater
Inofficiell benämning: Socialdemokraterna
Rekommenderad förkortning: S

Liberalerna på Åland r.f.
Medieanpassad form: Liberalerna på Åland
Inofficiell benämning: Liberalerna
Rekommenderad förkortning: Lib

Åländsk Center r.f.
Medieanpassad form: Åländsk center
Inofficiell benämning: Centern
Rekommenderad förkortning: C

Moderat Samling på Åland r.f.
Medieanpassad form: Moderaterna på Åland
Inofficiell benämning: Moderaterna
Rekommenderad förkortning: MSÅ

Ålands Framstegsgrupp r.f.
Medieanpassad form: Ålands framstegsgrupp
Inofficiell benämning: Framstegsgruppen
Rekommenderad förkortning: ÅFG

Ålands Framtid r.f.
Medieanpassad form: partiet Ålands framtid (skriv ut partiet före partibenämningen om det uppstår risk för missförstånd)
Rekommenderad förkortning: ÅF


Valmansföreningar

Åländsk Demokrati
Medieanpassad form: Åländsk demokrati
Rekommenderad förkortning: ÅLD

Hållbart initiativ
Rekommenderad förkortning: HI

Uppdaterad 27.11.2017


Tillbaka

I korthet

Hjärtana bankar för rätt böjda former

Mig och mej och böjningsformer som "bordena" och "flera videon" är temat för årets första språkkolumn
Läs hela artikelnLänkar

Visa alla länkar


RSS

Språkråd
RSSFrågor & svar