Mediespråk
 
 
Namn » Politiska partier


Namn på politiska partier och grupperingar

Namnen på alla politiska partier skrivs med versal begynnelsebokstav.
Det gäller både partiernas fullständiga namn och deras kortformer eller inofficiella beteckningar.


Riksdagspartier:

Kansallinen Kokoomus r.p. - Samlingspartiet r.p.
Inofficiell benämning: Samlingspartiet
Rekommenderad förkortning: Saml

Perussuomalaiset - Sannfinländarna r.p.
Inofficiell benämning: Sannfinländarna
Rekommenderad förkortning: Sannf

Suomen Keskusta r.p. - Centern i Finland r.p.
Inofficiell benämning: Centern
Rekommenderad förkortning: C

När ni till exempel skriver om det finlandssvenska partidistriktet inom Socialdemokratiska partiet ska ni helst följa samma principer för stavning som för de politiska partierna i Finland i allmänhet. Normalisera stavningen och använd små bokstäver när ni vill förkorta namnet.

Officiell benämning: Centerns svenskspråkiga distrikt rf
Medieanpassad form: Svenska centern

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.
Inofficiell benämning: Kristdemokraterna
Rekommenderad förkortning: KD

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
Inofficiell benämning: Socialdemokraterna
Rekommenderad förkortning: SDP

Officiell benämning: Finlands Svenska Socialdemokrater rf
Inofficiell benämning: Finlands svenska socialdemokrater
Rekommenderad förkortning: FSD

Svenska folkpartiet i Finland r.p. - Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue r.p.
Inofficiell benämning:  Svenska folkpartiet
Rekommenderad förkortning: SFP

Vasemmistoliitto r.p. - Vänsterförbundet r.p.
Inofficiell benämning: Vänsterförbundet
Rekommenderad förkortning: VF

Vihreä liitto r.p. - Gröna förbundet r.p. - på samiska Ruona lihttu r.b.
Inofficiell benämning: De gröna, Gröna förbundet
Rekommenderad förkortning: Gröna


Övriga registrerade partier:

Suomen Kommunistinen Puolue - Finlands Kommunistiska Parti r.p. 
Inofficiell benämning: Kommunisterna 
Rekommenderad förkortning: FKP

Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p., Kommunistiska Arbetarpartiet - För Fred och Socialism r.p.
Medieanpassad benämning: Kommunistiska Arbetarpartiet
Rekommenderad förkortning: KAP

Piraattipuolue r.p. - Piratpartiet r.p.
Medieanpassad svensk benämning: Piratpartiet 
Tänkbar förkortning: Pir

Suomen Eläinoikeuspuolue r.p. - Djurrättspartiet i Finland r.p.
Medieanpassad svensk benämning: Djurrättspartiet
Tänkbar förkortning: DRP

Kansalaispuolue r.p. - Medborgarpartiet r.p.
Medieanpassad svensk benämning: Medborgarpartiet

Feministinen puolue r.p. - Feministiska partiet r.p.
Medieanpassad benämning: Feministiska partiet
Tänkbar förkortning: Fem

Itsenäisyyspuolue r.p. - Självständighetspartiet r.p.
Medieanpassad benämning: Självständighetspartiet
Tänkbar förkortning: Självst

Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p. (Liberalpartiet - Frihet att välja)
Medieanpassad svensk benämning: Liberalpartiet
Tänkbar förkortning: Lib

 

Politiska grupperingar/föreningar

Köyhien asialla ry (För de fattigas väl)
Medieanpassad svensk benämning: För de fattigas väl 

Muutos 2011 ry, Förändring 2011 rf
Medieanpassad benämning: Förändring 
Förkortning: För

Suomen Työväenpuolue STP ry, Finlands Arbetarparti FAP rf
Medieanpassad benämning: Finlands arbetarparti 
Förkortning: FAP

Liberaalit rf
Inofficiell benämning: Liberalerna

Suomen Senioripuolue rf
Medieanpassad svensk benämning: Seniorpartiet
Tänkbar förkortning: Sen

Yhteisvastuu puolue rf
Medieanpassad svensk benämning: partiet För gemensamt ansvar

Suomen Kansan Sinivalkoiset - Finlands Folkets Blåvita rf
Medieanpassad benämning: Finlands folks blåvita
Tänkbar förkortning: Blåvita

Muutosvoimat Suomi r.p., Förändringskrafterna i Finland rf 
Medieanpassad benämning: Förändringskrafterna i Finland 
Tänkbar förkortning: Föränd

Vänstergruppens riksdagsgrupp
Medieanpassad benämning: Vänstergruppen
Tänkbar förkortning: VG


Namn på och förkortningar av de politiska partierna på Åland

Ordet Åland skrivs med stort å i de partinamn där Åland förekommer.

Obunden Samling på Åland r.f.
Medieanpassad form: Obunden samling
Inofficiell benämning: De obundna
Rekommenderad förkortning: Ob/Obundna

Ålands Socialdemokrater r.f.
Medieanpassad form: Ålands socialdemokrater
Inofficiell benämning: Socialdemokraterna
Rekommenderad förkortning: S

Liberalerna på Åland r.f.
Medieanpassad form: Liberalerna på Åland
Inofficiell benämning: Liberalerna
Rekommenderad förkortning: Lib

Åländsk Center r.f.
Medieanpassad form: Åländsk center
Inofficiell benämning: Centern
Rekommenderad förkortning: C

Moderat Samling på Åland r.f.
Medieanpassad form: Moderaterna på Åland
Inofficiell benämning: Moderaterna
Rekommenderad förkortning: MSÅ

Ålands Framstegsgrupp r.f.
Medieanpassad form: Ålands framstegsgrupp
Inofficiell benämning: Framstegsgruppen
Rekommenderad förkortning: ÅFG

Ålands Framtid r.f.
Medieanpassad form: partiet Ålands framtid (skriv ut partiet före partibenämningen om det uppstår risk för missförstånd)
Rekommenderad förkortning: ÅF


Valmansföreningar

Åländsk Demokrati
Medieanpassad form: Åländsk demokrati
Rekommenderad förkortning: ÅLD

Hållbart initiativ
Rekommenderad förkortning: HI


Tillbaka

I korthet

Den ofrivillige översättaren

Det krävs goda kunskaper i både finska och svenska för att kunna vara journalist på svenska i Finland. 
Läs hela artikelnLänkar

Visa alla länkar


RSS

Språkråd
RSSFrågor & svar