Mediespråk
 
 
Fackspråk » Juridik


Tillstånd, lov och licens

Ibland översätts det finska ordet lupa med tillstånd, ibland med licens, lov, samtycke (fi. suostumus) eller tillåtelse. För att veta vilket ord som ska användas på svenska i ett visst sammanhang är det bäst att kontrollera vad det står i lagtexter på finlex.fi eller i Svenskt lagspråk i Finland eller Stora finsk-svenska ordboken.

Ett tillstånd är en förklaring att inga hinder föreligger för en viss verksamhet. Det är ofta utfärdat av en myndighet. Ett lov är en tillåtelse av mer informell karaktär, enligt Svensk ordbok.

I lagtext är tillstånd det vanligaste ordet, men det finns flera undantag.

Några exempel:

rakennuslupa = bygglov
purkamislupa = rivningslov
toimilupa = koncession (tillstånd av regeringen eller en myndighet); ibland verksamhetstillstånd
pyyntilupa (metsästyslupa) = jaktlicens


Poikkeuslupa
kan ibland vara dispens och ibland undantagslov.

Dispens används i fråga om undantag i enskilda fall från föreskrivna krav eller villkor, till exempel i samband med jaktlicens och behörighet för tjänster.

Undantagslov (eller tillstånd till undantag) används till exempel i naturvårdslagen och skogslagen. I vardagsspråk används undantagslov också i samband med bygglov.

Observera att undantagstillstånd (fi. poikkeustila) betyder tillstånd i ett land vid kris då vissa grundlagsenliga rättigheter sätts ur spel och inte kan användas som synonym till undantagslov.

Rättsordningen i Finland och Sverige skiljer sig i viss mån åt, och därför kan de termer som används i Sverige inte alltid användas i Finland. Till exempel termen marklov, som används i Sverige, kan inte användas som synonym till den finländska termen tillstånd för miljöåtgärder (fi. maisematyölupa). Däremot används termen miljötillstånd (fi. ympäristölupa) i både Finland och Sverige.

Källor: finlex.fiSvenskt lagspråk i FinlandStora finsk-svenska ordbokenSvensk ordbok utgiven av Svenska Akademientermbanken Tepa

Skrivet 23.11.2018


Tillbaka

I korthet

Mediespråk 2019

Det är dags att anmäla sig till årets första och största seminarium om medier och mediespråk i Svenskfinland!Läs hela artikelnLänkar

Visa alla länkar


RSS

Språkråd
RSSFrågor & svar