Mediespråk
 
 
Fackspråk » Juridik


Stängda dörrar

Den juridiska termen suljettu käsittely översätts med förhandling inom stängda dörrar.

Stängda dörrar och "lyckta dörrar" betyder precis samma sak, men lyckta används inte längre i nyare lagtexter. Använd alltså hellre uttrycket stängda dörrar än "lyckta dörrar".

Förhandling inom stängda dörrar innebär att domstolsförhandlingen inte är öppen för allmänheten och ingen utomstående får då komma in och lyssna.


Källa: Svenskt lagspråk i Finland, TT-språket


Publicerat 2.7.2018.


Tillbaka

I korthet

Influenser från influencers

Digitala påverkare kallas ofta influencers, även om det finns ett försvenskat alternativ. Minna Levälahti tar också upp ordet påverkare i språkkolumnen. Är det en finlandism eller inte?
Läs hela artikelnLänkar

Visa alla länkar


RSS

Språkråd
RSSFrågor & svar