Mediespråk
 
 

Språkråd

Underrättelselagstiftning

Använd termen underrättelselagen (fi. tiedustelulaki) i stället för "spaningslagen" för de lagtexter som är under beredning hösten 2018. I lagberedningen talar man också om bland annat civil respektive militär underrättelseinhämtning, underrättelseo... Läs mer

Småbarnspedagogik har ersatt dagvård

Det som tidigare hette "dagvård" heter numera småbarnspedagogik. Termen småbarnspedagogik eller småbarnspedagogisk verksamhet ska användas i alla sammanhang där man tidigare talade om "dagvård". Exempel:Chefen för småbarnspedagogiken är oroad över s... Läs mer

Sjukskötare

Den som har en sjukskötarexamen i Finland har yrkesbenämningen sjukskötare, oberoende av kön. Om det finns ett behov av att markera kön kan man använda adjektiven kvinnlig och manlig: kvinnlig sjukskötare, manlig sjukskötare. Notera att i Sverige är... Läs mer

Tågsträcka, tåglinje och järnvägssträcka

Ibland ser man att ordet tågbana används synonymt med järnväg. Även om ingen större risk finns för sammanblandning med tågbanor av märkena Brio och Märklin är det tydligare att använda ord som järnväg, tågsträcka, tåglinje, järnvägssträcka. Enligt S... Läs mer

Finländare, finne

En kort ordlista finländare: övergripande benämning på personer från Finland, oberoende av språkgruppstillhörighet finne: finländare med finska som modersmål finlandssvensk: finländare med svenska som modersmål sverigefinländare: finländare bos... Läs mer

Kungligheter

Mediespråkvården i Finland följer TT:s råd om hur kungligheter skrivs på svenska. Det betyder att äldre historiska svenska kungligheter skrivs med traditionell svensk stavning, även om personerna själva skrev sina namn på annat sätt: Gustav Vasa, dr... Läs mer

Blågrönalger, blågröna alger, cyanobakterier

Blågrönalg, blågröna alger, cyanobakterier. De här organismerna påminner till sin byggnad om bakterier men funktionellt liknar de andra planktonalger. Det har lett till ovisshet om vad man ska kalla dessa organismer. Mediespråkvården rekommenderar ä... Läs mer

Bemötande

Den finska termen vastine har många motsvarigheter på svenska. Det är fråga om ett bemötande när ett beredande ministerium eller tjänstemän tar ställning till sådana ändringar i ett lagförslag som görs under riksdagsbehandlingen. Ett bemötande inne... Läs mer

I korthet

När man är själv är man ensam

De senaste åren har ordet själv blivit allt vanligare, på bekostnad av ordet ensam. Vad den här betydelseglidningen kan bero på skriver Charlotta Svenskberg i månadens språkkolumn.
Läs hela artikelnLänkar

Visa alla länkar


RSS

Språkråd
RSSFrågor & svar