Mediespråk
 
 

Språkråd

Armén, marinen och flygvapnet

Försvarsmakten i Finland är uppdelad i armén, marinen och flygvapnet. De motsvarande benämningarna på finska är maavoimat, merivoimat och ilmavoimat. Märk skillnaden - och upprätthåll den. Nylands brigad hör till marinen. Det finska ordet armeija a... Läs mer

Metron

Metron i huvudstadsregionen har börjat gå ända till Mattby i Esbo. Den nybyggda delen, som går västerut från Gräsviken, byter inte namn på vägen utan kan också kort och gott kallas metron. Om man bara hänvisar till den nya delen går det bra med formu... Läs mer

Kommunerna i sydvästra Lappland

De finska namnen Meri-Lappi och Länsi-Pohja används mer eller mindre för att syfta på samma område. Eftersom det kan vara svårt att hålla reda på exakt vilka kommuner namnen syftar på, rekommenderar språkvården sydvästra Lappland på svenska. Men allr... Läs mer

Moderklubb och moderförening

Ordet "fostrarklubb" (fi. kasvattajaseura) förekommer enbart på svenska i Finland. De ord som används i sverigesvenska sammanhang är moderklubb och i någon mån moderförening. Båda dessa ord finns som motsvarigheter till kasvattajakerho i Finsk-svensk... Läs mer

Olika plattformar

Ordet plattform böjs en plattform, flera plattformar. Uttala det hellre med betoning på första stavelsen än på andra, dvs. /plattfårm/. Plattform böjs på samma sätt oberoende av om det används i betydelsen jämn upp­höjning, plant upp­höjt under­l... Läs mer

Multisjuk och multisjuklighet

Använd hellre multisjuk och multisjuklighet i stället för "mångsjuk" (jfr finskans monisairas) för ett tillstånd då en person har två eller flera sjukdomar samtidigt.

Läs mer

Droger och missbrukarvård

Ordet päihde kan översättas med drog, droger eller berusningsmedel. Drog uttalas med å-ljud. Ordet rusmedel är inte särskilt vanligt i allmänspråket trots att det finns i SAOL. Det används i viss mån i vetenskapliga sammanhang, men inte ens där är d... Läs mer

Blå riksdagsgruppen

Riksdagsgruppen Nytt alternativ har bytt namn till Blå riksdagsgruppen. Det nya namnet är inte officiellt ännu, eftersom det tilltänkta partinamnet Blå framtid inte har registrerats än. Men eftersom det redan nu används av riksdagsgruppen själv finns... Läs mer

I korthet

Nu ser vi hashtaggar i nyhetsspråket

I språkkolumnen i december skriver språkstödet Charlotta Svenskberg om hashtaggar, som vi särskilt den senaste tiden har sett relativt ofta i medietexter.
Läs hela artikelnLänkar

Visa alla länkar


RSS

Språkråd
RSSFrågor & svar