Språkliga bilder

Med språkliga bilder eller metaforer avses uttryck där den egentliga betydelsen utvidgas eller ges en annan mening, ha gröna fingrar, ha is i magen, hålla tand för tunga, ta skeden i vacker hand. Att berika sin text med språkliga bilder är ett gammalt beprövat stilgrepp där jämförelsen, bilden, förses med överdrifter och anspelningar som ofta har plockats ur det aktuella skeendet.

Med träffande språkliga bilder gör man berättelsen levande för åhörarna samtidigt som man närmar sig dem. Man bör dock vara medveten om att bildspråket lätt havererar. När en bild utnyttjas ofta och länge går kraften ur den och den uppfattas som tjatig och störande. När så sker är naturligtvis individuellt för var och en men som journalist bör man i alla fall hålla i minnet att det som används mycket slits. Anspelningar på gårdagens nyheter kan med fördel utelämnas.

Källa: Språkriktighetsboken

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.